Sanatorium Vránova je soukromé zařízení poskytující sociální služby. V současné době poskytujeme pobytovou odlehčovací službu podle §44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Naší cílovou skupinou jsou senioři, lidé se zdravotním postižením a lidé s chronickým onemocněním od 45-ti let. Výhledově plánujeme v našem zařízení také registraci Domova pro seniory.

Nabízíme pomoc rodinám a pečujícím osobám v obtížné životní situaci, kdy potřebují dočasně zajistit profesionální péči o svého příbuzného.