Sanatorium Vránova je privátní zařízení poskytující komplexní 24 hodinovou péči seniorům a klientům zcela odkázaným na cizí pomoc či upoutaným na lůžko. Velkou výhodou Sanatoria je umístění přímo v budově polikliniky.

Nabízíme pomoc rodinám v nelehkých situacích, kdy nemohou svým blízkým zajistit péči na kratší dobu či dlouhodobě.