Sanatorium Vránova je soukromé zařízení poskytující sociální služby. V současné době poskytujeme službu domov pro seniory podle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Naší cílovou skupinou jsou senioři od 60-ti let. Podmínkou splnění cílové skupiny je přiznaný starobní důchod.

Naše poslání: Nabízíme péči a důstojné zázemí lidem, kteří již nemohou setrvat ve svém domácím prostředí. Vzhledem k charakteru našeho zařízení, dostupnému vybavení a nadstandardnímu obsazení zdravotnického personálu, poskytujeme péči i plně ležícím klientům, kteří tento typ odborné péče potřebují. Sanatorium Vránova však není zdravotnickým zařízením s možnostmi nemocnic či LDN, proto je vhodné konkrétní potřeby zájemců o naše služby individuálně konzultovat.