Co nabízíme

Co Vám v Sanatoriu Vránova nabídneme:

 • Domov pro seniory podle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (identifikátor služby: 6522177)
 • Kapacitu 15 lůžek – sanatorium je menší zařízení rodinného typu, příjemná domácká atmosféra, pokoje pro jednoho či po dvou (možnost jednolůžkového nadstandardu)
 • 24 hodinovou péči poskytovanou profesionálními zdravotními sestrami a pečovatelkami
 • sociální péči přizpůsobenou individuálním potřebám jednotlivých klientů
 • individuální i skupinovou aktivizaci klientů podporující rozvoj a udržování soběstačnosti, kvality života, kognitivních i motorických funkcí a udržování emoční rovnováhy
 • umístění v budově polikliniky, kde je zastoupena řada lékařských ambulancí různých odborností, jejichž služeb mohou klienti využívat
 • dobrá dostupnost MHD – konečná tramvaje č. 1 zastávka Řečkovice, popř. bus č. 42 nebo 70 zastávka Horácké náměstí
 • možnost objednání fakultativních služeb: pedikúra, kadeřník apod.

Komu pomáháme:

 • seniorům, kteří jsou v důsledku věku, nemoci či chronického onemocnění odkázáni na péči druhé osoby, nebo nemají dostatek fyzických či psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami,
 • seniorům po operacích a úrazech,
 • seniorům s tělesným a kombinovaným postižením,
 • seniorům s částečně nebo úplně omezenou schopností pohybu.

Kolik u nás pobyt stojí:

 • ubytování 250 Kč/den,
 • strava 205 Kč/den (220 Kč/den diabetická, pozn. v případě PEG stravy se cena vypočítá individuálně po domluvě s vrchní sestrou),
 • péče se hradí ve výši přiznaného příspěvku na péči.